Bronsdrake, YngelUG 3

Alltid LG Liten Drake (Vatten)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +13, Upptäcka +13

Språk Drakspråket; tala med djur

PK 16, beröring 11, handfallen 16
(+1 storlek, +5 hårdhud)

lp 45 (6 LT)

Immun elektricitet, sömn, förlamning

Fast +6, Ref +5, Vilja +7

Fart 12 m, flyga 30 m (normal), simma 18 m

Närstrid bett +8 (1t6+1) och 2 klor +6 (1t4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +6; Brottning +3

Speciella handlingar andedräktsvapen (6 meter kon av bortstötande gas eller 12 meter linje av elektricitet 2t6, SG 14)

Formelliknande förmågor (KG 1):

Obegränsat—tala med djur

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 13, Hän 10, Fys 13, Int 14, Vis 15, Uts 14

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam

Färdigheter Diplomati +6, Förklädnad +6, Insikt +6, Koncentration +5, Kunskap (en valfri) +11, Kuva +6, Leta +11, Lyssna +13, Manipulera magiska föremål +6, Simma +5, Upptäcka +13, Utbrytarkonst +4, Vildmarkskännedom +6

Uppgradering 7–8 (Liten)

Gradjustering +4