KentaurUG 3

Vanligtvis NG Stor Monstrositet

Init +2; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +3, Upptäcka +3

Språk Skogsspråket, Alviska

PK 14, beröring 11, handfallen 12; Ducka
(-1 storlek, +2 Hän, +3 hårdhud)

lp 26 (4 LT)

Fast +3, Ref +6, Vilja +5

Fart 15 m

Närstrid långsvärd +7 (2t6+6) och 2 hovar +3 (1t6+2)

Avstånd sammansatt långbåge (mäktig +4) +5 (2t6+4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +4; Brottning +12

Grundegenskaper Sty 18, Hän 14, Fys 15, Int 8, Vis 13, Uts 11

Knep Ducka, Vapenfokus (hov)

Färdigheter Lyssna +3, Smyga +4, Upptäcka +3, Vildmarkskännedom +2

Gradjustering +2