TusenfotingsvärmUG 4

Alltid HN Nätt Ohyra (Svärm)

Init +4; Sinnen mörkersyn 18 meter, vibrakänsla 9 meter; Lyssna +0, Upptäcka +4

Språk

PK 18, beröring 18, handfallen 14
(+4 storlek, +4 Hän)

lp 31 (9 LT)

Immun vapenskada

Fast +5, Ref +7, Vilja +3

Fart 6 m, klättra 6 m

Utrymme 2 m; Räckvidd 0 m

Grundattack +6; Brottning -

Grundegenskaper Sty 1, Hän 19, Fys 8, Int -, Vis 10, Uts 2

Särdrag svärm, ohyra

Knep Vapenfiness

Färdigheter Klättra +12, Upptäcka +4