GepardUG 2

Medelstor Djur

Init +4; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk

PK 15, beröring 14, handfallen 11
(+4 Hän, +1 hårdhud)

lp 19 (3 LT)

Fast +5, Ref +7, Vilja +2

Fart 15 m

Närstrid bett +6 (1t6+3) och 2 klor +1 (1t2+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +2; Brottning +5

Attackalternativ fälla

Speciella handlingar sprinter

Grundegenskaper Sty 16, Hän 19, Fys 15, Int 2, Vis 12, Uts 6

Knep Vaksam, Vapenfiness

Färdigheter Gömma sig +6, Lyssna +4, Smyga +6, Upptäcka +4

Uppgradering 4–5 (Medelstor)