KimeraskelettUG 4

Alltid NO Stor Vandöd

Init +6; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 13, beröring 11, handfallen 11
(+2 Hän, -1 storlek, +2 hårdhud)

lp 58 (9 LT); SR 5/krossvapen

Immun köld

Fast +3, Ref +5, Vilja +6

Fart 9 m

Närstrid bett +7 (2t6+4) och + () och spetsa +7 (1t8+4) och 2 klor +2 (1t6+2)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +4; Brottning +12

Grundegenskaper Sty 19, Hän 15, Fys -, Int -, Vis 10, Uts 1

Särdrag vandöd

Knep Förbättrat initiativ

Färdigheter

Uppgradering 10–13 (Stor); 14–27 (Jättestor)