LergolemUG 10

Alltid HN Stor Konstruktion

Init -1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 22, beröring 8, handfallen 22
(-1 storlek, -1 Hän, +14 hårdhud)

lp 90 (11 LT); SR 10/adamant och krossvapen

Immun magi

Fast +3, Ref +2, Vilja +3

Fart 6 m

Närstrid 2 smällar +14 (2t10+7 plus förbannat sår)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +8; Brottning +19

Attackalternativ bärsärk

Speciella handlingar skynda

Grundegenskaper Sty 25, Hän 9, Fys -, Int -, Vis 11, Uts 1

Särdrag konstruktion

Knep

Färdigheter

Uppgradering 12–18 (Stor); 19–33 (Jättestor)