MolnjätteUG 11

Vanligtvis NG Jättestor Jätte (Luft)

Init +1; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +15, Upptäcka +15

Språk Jättespråk, Allmänspråket

PK 25, beröring 9, handfallen 24
(-2 storlek, +1 Hän, +12 hårdhud, +4 ringbrynja)

lp 178 (17 LT)

Fast +16, Ref +6, Vilja +10

Fart 15 m

Närstrid gigantisk morgonstjärna +22/+17/+12 (4t6+18); eller

Närstrid 2 smällar +22 (1t6+12)

Avstånd sten +12 (2t8+12)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +12; Brottning +32

Attackalternativ Fruktansvärt slag, Klyvning, Förbättrad tjurrusning, Förbättrad omkullspringning, Kraftslag

Speciella handlingar fånga stenblock

Formelliknande förmågor (KG 15):

3/dygn—sväva (sig själv plus 1000 kg), döljande dimma

1/dygn—dimmoln

Grundegenskaper Sty 35, Hän 13, Fys 23, Int 12, Vis 16, Uts 13

Särdrag extrastort vapen

Knep Fruktansvärt slag, Förbättrad omkullspringning, Förbättrad tjurrusning, Järnvilja, Klyvning, Kraftslag

Färdigheter Diplomati +3, Hantverk (en valfri) +11, Insikt +9, Klättra +19, Kuva +11, Lyssna +15, Uppträda (stränginstrument) +2, Upptäcka +15