Koppardrake, UråldrigUG 25

Alltid KG Gigantisk Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +49, Upptäcka +49

Aura skräckinjagande närvaro (SG 35)

Språk Drakspråket

PK 43, beröring 6, handfallen 43
(-4 storlek, +37 hårdhud)

lp 551 (38 LT); SR 20/magi

Immun syra, sömn, förlamning

FM 31

Fast +29, Ref +21, Vilja +27

Fart 12 m, flyga 60 m (klumpig)

Närstrid bett +48 (4t6+13) och 2 klor +46 (2t8+6) och 2 vingar +45 (2t6+6) och svanssmäll +45 (2t8+19)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +38; Brottning +63

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (18 meter kon av nedsaktande gas eller 36 meter linje av syra 24t4, SG 37), krossa 4t6+19 (SG 37), svanssvep 2t6+19 (SG 37)

Formelliknande förmågor (KG 19):

2/dygn—forma sten

1/dygn—upplösa/härda, stenvägg, flytta jord

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 19):

()—

Grundegenskaper Sty 37, Hän 10, Fys 27, Int 22, Vis 23, Uts 22

Särdrag speindelben

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +38, Diplomati +38, Gömma sig +20, Hoppa +45, Insikt +39, Koncentration +41, Kunskap (två valfria) +47, Kuva +39, Leta +47, Lyssna +49, Manipulera magiska föremål +38, Upptäcka +49, Utbrytarkonst +32

Uppgradering 39+ (Gigantisk)