Koppardrake, Mycket gammalUG 20

Alltid KG Jättestor Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +39, Upptäcka +39

Aura skräckinjagande närvaro (SG 29)

Språk Drakspråket

PK 36, beröring 8, handfallen 36
(-2 storlek, +28 hårdhud)

lp 362 (29 LT); SR 15/magi

Immun syra, sömn, förlamning

FM 26

Fast +22, Ref +16, Vilja +21

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +38 (2t8+10) och 2 klor +36 (2t6+5) och 2 vingar +35 (1t8+5) och svanssmäll +35 (2t6+15)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m (3 m med bett)

Grundattack +29; Brottning +47

Speciella handlingar andedräktsvapen (15 meter kon av nedsaktande gas eller 30 meter linje av syra 18t4, SG 30), krossa 2t8+15 (SG 30)

Formelliknande förmågor (KG 13):

2/dygn—forma sten

1/dygn—upplösa/härda

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 13):

()—

Grundegenskaper Sty 31, Hän 10, Fys 23, Int 20, Vis 21, Uts 20

Särdrag speindelben

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +27, Diplomati +27, Gömma sig +14, Hoppa +32, Insikt +28, Koncentration +29, Kunskap (två valfria) +37, Kuva +28, Leta +37, Lyssna +39, Manipulera magiska föremål +27, Upptäcka +39, Utbrytarkonst +22

Uppgradering 30–31 (Jättestor)