Koppardrake, Mycket ungUG 5

Alltid KG Liten Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +14, Upptäcka +14

Språk Drakspråket

PK 18, beröring 11, handfallen 18
(+1 storlek, +7 hårdhud)

lp 60 (8 LT)

Immun syra, sömn, förlamning

Fast +7, Ref +6, Vilja +7

Fart 12 m, flyga 30 m (normal)

Närstrid bett +10 (1t6+1) och 2 klor +8 (1t4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +8; Brottning +5

Speciella handlingar andedräktsvapen (6 meter kon av nedsaktande gas eller 12 meter linje av syra 4t4, SG 15)

Grundegenskaper Sty 13, Hän 10, Fys 13, Int 12, Vis 13, Uts 12

Särdrag speindelben

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam

Färdigheter Bluffa +5, Diplomati +5, Gömma sig +7, Hoppa +4, Insikt +5, Koncentration +5, Kunskap (en valfri) +11, Kuva +5, Leta +12, Lyssna +14, Manipulera magiska föremål +5, Upptäcka +14, Utbrytarkonst +4

Uppgradering 9–10 (Liten)

Gradjustering +3