Koppardrake, ÅldradUG 23

Alltid KG Gigantisk Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +46, Upptäcka +46

Aura skräckinjagande närvaro (SG 33)

Språk Drakspråket

PK 40, beröring 6, handfallen 40
(-4 storlek, +34 hårdhud)

lp 472 (35 LT); SR 20/magi

Immun syra, sömn, förlamning

FM 29

Fast +26, Ref +19, Vilja +25

Fart 12 m, flyga 60 m (klumpig)

Närstrid bett +44 (4t6+12) och 2 klor +42 (2t8+6) och 2 vingar +41 (2t6+6) och svanssmäll +41 (2t8+18)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +35; Brottning +59

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (18 meter kon av nedsaktande gas eller 36 meter linje av syra 22t4, SG 34), krossa 4t6+18 (SG 34), svanssvep 2t6+18 (SG 34)

Formelliknande förmågor (KG 17):

2/dygn—forma sten

1/dygn—upplösa/härda, stenvägg

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 17):

()—

Grundegenskaper Sty 35, Hän 10, Fys 25, Int 22, Vis 23, Uts 22

Särdrag speindelben

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Bluffa +36, Diplomati +36, Gömma sig +18, Hoppa +42, Insikt +36, Koncentration +37, Kunskap (två valfria) +44, Kuva +36, Leta +44, Lyssna +46, Manipulera magiska föremål +36, Upptäcka +46, Utbrytarkonst +30

Uppgradering 36–37 (Gigantisk)