Koppardrake, UngUG 7

Alltid KG Medelstor Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +18, Upptäcka +18

Språk Drakspråket

PK 20, beröring 10, handfallen 20
(+10 hårdhud)

lp 93 (11 LT)

Immun syra, sömn, förlamning

Fast +9, Ref +7, Vilja +9

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +14 (1t8+2) och 2 klor +11 (1t6+1) och 2 vingar +11 (1t4+1)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +11; Brottning +13

Speciella handlingar andedräktsvapen (9 meter kon av nedsaktande gas eller 18 meter linje av syra 6t4, SG 17)

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 1):

()—

Grundegenskaper Sty 15, Hän 10, Fys 15, Int 14, Vis 15, Uts 14

Särdrag speindelben

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Bluffa +8, Diplomati +8, Gömma sig +6, Hoppa +8, Insikt +8, Koncentration +8, Kunskap (två valfria) +16, Kuva +8, Leta +16, Lyssna +18, Manipulera magiska föremål +8, Upptäcka +18, Utbrytarkonst +6

Uppgradering 12–13 (Medelstor)

Gradjustering +4