Koppardrake, Ung vuxenUG 11

Alltid KG Stor Drake (Jord)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +25, Upptäcka +25

Aura skräckinjagande närvaro (SG 21)

Språk Drakspråket

PK 25, beröring 9, handfallen 25
(-1 storlek, +16 hårdhud)

lp 161 (17 LT); SR 5/magi

Immun syra, sömn, förlamning

FM 19

Fast +13, Ref +10, Vilja +13

Fart 12 m, flyga 45 m (dålig)

Närstrid bett +21 (2t6+4) och 2 klor +19 (1t8+2) och 2 vingar +18 (1t6+2) och svanssmäll +18 (1t8+6)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m (2 m med bett)

Grundattack +17; Brottning +25

Speciella handlingar andedräktsvapen (12 meter kon av nedsaktande gas eller 24 meter linje av syra 10t4, SG 21)

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 5):

()—

Grundegenskaper Sty 19, Hän 10, Fys 17, Int 16, Vis 17, Uts 16

Särdrag speindelben

Knep Förbättrat initiativ, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Bluffa +13, Diplomati +13, Gömma sig +6, Hoppa +14, Insikt +14, Koncentration +14, Kunskap (två valfria) +23, Kuva +14, Leta +23, Lyssna +25, Manipulera magiska föremål +13, Upptäcka +25, Utbrytarkonst +10

Uppgradering 18–19 (Stor)