CoatlUG 10

Alltid LG Stor Utomvärlding (Infödd)

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +16, Upptäcka +16

Språk Himmelska, Allmänspråket, Drakspråket; telepati 27 meter

PK 21, beröring 12, handfallen 18; Ducka
(-1 storlek, +3 Hän, +9 hårdhud)

lp 58 (9 LT)

Fast +8, Ref +9, Vilja +10

Fart 6 m, flyga 18 m (god)

Närstrid bett +12 (1t3+6 plus gift)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +9; Brottning +17

Attackalternativ pressa samman 2t8+6, förbättrat grepp

Speciella handlingar byta form

Psionik (KG 9):

Obegränsat—upptäcka kaos, upptäcka ondska, upptäcka godhet, upptäcka lag, tankeläsning (SG 15), osynlighet, dimensionshopp (SG 20), omdaning (endast sig själv)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 9):

0 ()—läka små skador, förbrylla, skada vandöda, ljus, döljande dimma, froststråle, läsa magi, motståndskraft

1 ()—uthärda elementen, magikerpansar, kaosskydd, fullträff, vindvägg

2 ()—läka måttliga skador, örneprakt, ljungeld, tystnad

3 ()—gasform, ondskebarriär, frammana monster III

4 ()—förhäxa monster, fri rörlighet

Grundegenskaper Sty 18, Hän 16, Fys 14, Int 17, Vis 19, Uts 17

Särdrag eterhopp

Knep Ducka, Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Ryttla, Undslippa material

Färdigheter Akrobatik +15, Diplomati +17, Formelkännedom +15 (+17 pergament), Hoppa +0, Insikt +16, Koncentration +14, Kunskap (två valfria) +15, Leta +15, Lyssna +16, Manipulera magiska föremål +15 (+17 pergament), Upptäcka +16, Vildmarkskännedom +4 (+6 följa spår)

Uppgradering 10–13 (Stor); 14–27 (Jättestor)

Gradjustering +7