KriosfinxUG 7

Alltid HN Stor Magisk best

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +11, Upptäcka +1

Språk

PK 20, beröring 9, handfallen 20
(-1 storlek, +11 hårdhud)

lp 85 (10 LT)

Fast +10, Ref +7, Vilja +3

Fart 9 m, flyga 18 m (dålig)

Närstrid spetsa +15 (2t6+6) och 2 klor +10 (1t6+3)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +10; Brottning +20

Attackalternativ Klyvning, Överflygning, Kraftslag, språng, riva 1t6+3

Grundegenskaper Sty 23, Hän 10, Fys 17, Int 10, Vis 11, Uts 11

Knep Klyvning, Kraftslag, Vaksam, Överflygning

Färdigheter Kuva +8, Lyssna +11, Upptäcka +1

Uppgradering 11–15 (Stor); 16–30 (Jättestor)

Gradjustering +3 (följeslagare)