SvartrockaUG 1

Alltid HN Liten Magisk best

Init +4; Sinnen bilndsyn 27 meter; Lyssna +5, Upptäcka +5

Språk

PK 17, beröring 11, handfallen 17
(+1 storlek, +6 hårdhud)

lp 6 (1 LT)

Fast +3, Ref +2, Vilja +0

Fart 6 m, flyga 9 m (dålig)

Närstrid smäll +5 (1t4+4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +0

Attackalternativ förbättrat grepp, pressa samman 1t4+4

Speciella handlingar mörker

Grundegenskaper Sty 16, Hän 10, Fys 13, Int 2, Vis 10, Uts 10

Knep Förbättrat initiativ

Färdigheter Gömma sig +10, Lyssna +5, Upptäcka +5

Uppgradering 2–3 (Liten)