DjupdvärgsoldatUG 1/2

Vanligtvis LN Medelstor Humanoid (Dvärg)

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +2, Upptäcka +2

Språk Dvärgiska

PK 16, beröring 10, handfallen 16
(+4 fjällpansar, +2 tung sköld)

lp 6 (1 LT)

Fast +4, Ref +0, Vilja -1

Fart 6 m

Närstrid dvärgayxa +3 (1t10+1)

Avstånd kortbåge +1 (1t6)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +2

Grundegenskaper Sty 13, Hän 11, Fys 14, Int 10, Vis 9, Uts 6

Särdrag dvärg

Knep Vapenfokus (dvärgayxa)

Färdigheter Hantverk (grovsmide) +2, Hantverk (stenarbete) +2, Lyssna +2, Upptäcka +2, Värdera +2

Gradjustering +0