TunnelbyggarhalvlingsoldatUG 1/2

Vanligtvis HN Liten Humanoid (Halvling)

Init +1; Sinnen Lyssna +3, Upptäcka -1

Språk Allmänspråket, Halvlingsspråk

PK 16, beröring 12, handfallen 15
(+1 storlek, +1 Hän, +3 nitat läder, +1 lätt sköld)

lp 5 (1 LT)

Fast +4, Ref +2, Vilja +0

Fart 6 m

Närstrid långsvärd +3 (1t6)

Avstånd lätt armborst +3 (1t6)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning -3

Grundegenskaper Sty 11, Hän 13, Fys 12, Int 10, Vis 9, Uts 8

Särdrag halvling

Knep Vapenfokus (långsvärd)

Färdigheter Gömma sig +4, Hoppa -4, Klättra +2, Lyssna +3, Smyga +1

Gradjustering +0