DerroUG 3

Vanligtvis KO Liten Monstrositet

Init +6; Sinnen Lyssna +1, Upptäcka +NaN

Språk

PK 19, beröring 13, handfallen 17
(+1 storlek, +2 Hän, +2 hårdhud, +3 nitat läder, +1 bucklare)

lp 16 (3 LT)

FM 15

Fast +2, Ref +5, Vilja +6

Svaghet sårbar mot solljus

Fart 6 m

Närstrid kortsvärd +4 (1t4)

Avstånd magasinarmborst +6 (1t6 plus gift)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning -1

Attackalternativ Strid i blindo, tjuvhugg +1t6

Formelliknande förmågor (KG 3):

Obegränsat—mörker, spökljud

1/dygn—förbrylla (SG 13), ljudvåg (SG 15)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 11, Hän 14, Fys 13, Int 10, Vis 5*, Uts 16*

Särdrag galenskap

Knep Förbättrat initiativ, Strid i blindo

Färdigheter Bluffa +5, Gömma sig +10, Lyssna +1, Smyga +8

Gradjustering - (+2 om ej vansinnig)