HemskefladdermusUG 2

Alltid HN Stor Djur

Init +6; Sinnen blindkänsla 12 meter; Lyssna +12, Upptäcka +8

Språk

PK 20, beröring 15, handfallen 14
(-1 storlek, +6 Hän, +5 hårdhud)

lp 30 (4 LT)

Fast +7, Ref +10, Vilja +6

Fart 6 m, flyga 12 m (god)

Närstrid bett +5 (1t8+4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning +10

Grundegenskaper Sty 17, Hän 22, Fys 17, Int 2, Vis 14, Uts 6

Knep Förstulen, Vaksam

Färdigheter Gömma sig +4, Lyssna +12, Smyga +11, Upptäcka +8

Uppgradering 5–12 (Stor)