HemskelejonUG 5

Alltid HN Stor Djur

Init +2; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +7, Upptäcka +7

Språk

PK 15, beröring 11, handfallen 13
(-1 storlek, +2 Hän, +4 hårdhud)

lp 60 (8 LT)

Fast +9, Ref +8, Vilja +7

Fart 12 m

Närstrid 2 klor +13 (1t6+7) och bett +7 (1t8+3)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +6; Brottning +17

Attackalternativ förbättrat grepp, språng, riva 1t6+3

Grundegenskaper Sty 25, Hän 15, Fys 17, Int 2, Vis 12, Uts 10

Knep Springa, Vaksam, Vapenfokus (klo)

Färdigheter Gömma sig +2, Lyssna +7, Smyga +5, Upptäcka +7

Uppgradering 9–16 (Stor); 17–24 (Jättestor)