HemskeråttaUG 1/3

Alltid HN Liten Djur

Init +3; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +4, Upptäcka +4

Språk

PK 15, beröring 14, handfallen 12
(+1 storlek, +3 Hän, +1 hårdhud)

lp 5 (1 LT)

Fast +3, Ref +5, Vilja +3

Fart 12 m, klättra 6 m

Närstrid bett +4 (1t4 plus sjukdom)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +0; Brottning -4

Grundegenskaper Sty 10, Hän 17, Fys 12, Int 1, Vis 12, Uts 4

Knep Vaksam, Vapenfiness

Färdigheter Gömma sig +8, Klättra +11, Lyssna +4, Simma +11, Smyga +4, Upptäcka +4

Uppgradering 2–3 (Liten); 4–6 (Medelstor)