HemskevargUG 3

Alltid HN Stor Djur

Init +2; Sinnen nattsyn, väderkorn; Lyssna +7, Upptäcka +7

Språk

PK 14, beröring 11, handfallen 12
(-1 storlek, +2 Hän, +3 hårdhud)

lp 45 (6 LT)

Fast +8, Ref +7, Vilja +6

Fart 15 m

Närstrid bett +11 (1t8+10)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +4; Brottning +15

Attackalternativ fälla

Grundegenskaper Sty 25, Hän 15, Fys 17, Int 2, Vis 12, Uts 10

Knep Springa, Spåra, Vaksam, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Gömma sig +0, Lyssna +7, Smyga +4, Upptäcka +7, Vildmarkskännedom +2

Uppgradering 7–18 (Stor)