Jordelementar, ÄldreUG 11

Vanligtvis HN Jättestor Elementar (Jord, Besökare)

Init -1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +29, Upptäcka +29

Språk Jordiska

PK 22, beröring 7, handfallen 22
(-2 storlek, -1 Hän, +15 hårdhud)

lp 228 (24 LT); SR 10/–

Fast +19, Ref +7, Vilja +10

Fart 9 m

Närstrid 2 smällar +27 (2t10+11)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +18; Brottning +37

Attackalternativ Fruktansvärt slag, Klyvning, Mäktig klyvning, Förbättrad tjurrusning, Förbättrad söndra, Kraftslag

Grundegenskaper Sty 33, Hän 8, Fys 21, Int 10, Vis 11, Uts 11

Särdrag jordglidning, elementar

Knep Fruktansvärt slag, Förbättrad fatalitet (smäll), Förbättrad söndra, Förbättrad tjurrusning, Järnvilja, Klyvning, Kraftslag, Mäktig klyvning, Vaksam

Färdigheter Lyssna +29, Upptäcka +29

Uppgradering 25–48 (Jättestor)