Jordelementar, MäktigUG 9

Vanligtvis HN Jättestor Elementar (Jord, Besökare)

Init -1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +14, Upptäcka +14

Språk Jordiska

PK 20, beröring 7, handfallen 20
(-2 storlek, -1 Hän, +13 hårdhud)

lp 199 (21 LT); SR 10/–

Fast +17, Ref +6, Vilja +9

Fart 9 m

Närstrid 2 smällar +23 (2t10+10)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +15; Brottning +33

Attackalternativ Fruktansvärt slag, Klyvning, Mäktig klyvning, Förbättrad tjurrusning, Förbättrad söndra, Kraftslag

Grundegenskaper Sty 31, Hän 8, Fys 21, Int 8, Vis 11, Uts 11

Särdrag jordglidning, elementar

Knep Fruktansvärt slag, Förbättrad söndra, Förbättrad tjurrusning, Järnvilja, Klyvning, Kraftslag, Mäktig klyvning, Vaksam

Färdigheter Lyssna +14, Upptäcka +14

Uppgradering 22–23 (Jättestor)