Jordelementar, LitenUG 1

Vanligtvis HN Liten Elementar (Jord, Besökare)

Init -1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +3, Upptäcka +2

Språk Jordiska

PK 17, beröring 10, handfallen 17
(+1 storlek, -1 Hän, +7 hårdhud)

lp 11 (2 LT)

Fast +4, Ref -1, Vilja +0

Fart 6 m

Närstrid smäll +5 (1t6+4)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +0

Attackalternativ Kraftslag

Grundegenskaper Sty 17, Hän 8, Fys 13, Int 4, Vis 11, Uts 11

Särdrag jordglidning, elementar

Knep Kraftslag

Färdigheter Lyssna +3, Upptäcka +2

Uppgradering 3 (Liten)