Äldre pilhökUG 8

Alltid HN Stor Utomvärlding (Luft, Besökare)

Init +5; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +21, Upptäcka +21

Språk Luftiska

PK 22, beröring 14, handfallen 17; Ducka
(-1 storlek, +5 Hän, +8 hårdhud)

lp 112 (15 LT)

Immun syra, elektricitet, gift

Motstår köld 10, eld 10

Fast +12, Ref +14, Vilja +10

Fart flyga 18 m (perfekt)

Närstrid bett +20 (2t6+9)

Avstånd elektrisk stråle +19 (2t8)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +15; Brottning +25

Attackalternativ Strid i blindo, Stridsreflexer, Överflygning

Grundegenskaper Sty 22, Hän 21, Fys 16, Int 10, Vis 13, Uts 13

Knep Ducka, Strid i blindo, Stridsreflexer, Vaksam, Vapenfiness, Vapenfokus (bett), Överflygning

Färdigheter Diplomati +3, Insikt +19, Kunskap (existenser) +18, Leta +18, Lyssna +21, Repanvändning +5 (+7 binda någon), Smyga +23, Upptäcka +21, Utbrytarkonst +23, Vildmarkskännedom +19

Uppgradering 16–24 (Stor); 25–32 (Gigantisk)