Äldre tojanidaUG 9

Alltid HN Stor Utomvärlding (Besökare, Vatten)

Init +1; Sinnen rundsyn, mörkersyn 18 meter; Lyssna +21, Upptäcka +25

Språk Vattuspråk

PK 24, beröring 10, handfallen 23; Ducka
(-1 storlek, +1 Hän, +14 hårdhud)

lp 127 (15 LT)

Immun syra, köld

Motstår elektricitet 10, eld 10

Fast +13, Ref +10, Vilja +10

Fart 3 m, simma 27 m

Närstrid bett +20 (4t6+6) och 2 klor +15 (1t8+3)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +15; Brottning +25

Attackalternativ Strid i blindo, Klyvning, Förbättrad söndra, Kraftslag, förbättrat grepp

Speciella handlingar bläckmoln

Grundegenskaper Sty 22, Hän 13, Fys 19, Int 10, Vis 12, Uts 9

Knep Ducka, Förbättrad söndra, Klyvning, Kraftslag, Strid i blindo, Vaksam

Färdigheter Gömma sig +15, Insikt +17, Kunskap (existenser) +18, Kuva +17, Leta +22, Lyssna +21, Repanvändning +1 (+3 binda någon), Simma +14, Upptäcka +25, Utbrytarkonst +19, Vildmarkskännedom +1 (+3 på andra existenser och följa spår)

Uppgradering 16–24 (Stor); 25–45 (Jättestor)