Äldre xornUG 8

Vanligtvis HN Stor Utomvärlding (Besökare, Jord)

Init +0; Sinnen rundsyn, mörkersyn 18 meter, vibrakänsla 18 meter; Lyssna +18, Upptäcka +22

Språk Allmänspråket, Jordiska

PK 25, beröring 9, handfallen 25
(-1 storlek, +16 hårdhud)

lp 130 (15 LT); SR 5/krossvapen

Immun köld, eld

Motstår elektricitet 10

Fast +13, Ref +9, Vilja +9

Fart 6 m, gräva 6 m

Närstrid bett +21 (4t8+7) och 3 klor +19 (1t6+3)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +; Brottning +

Attackalternativ Fruktansvärt slag, Mäktig klyvning, Förbättrad tjurrusning, Kraftslag, Klyvning

Grundegenskaper Sty 25, Hän 10, Fys 19, Int 10, Vis 11, Uts 10

Särdrag jordglidning

Knep Fruktansvärt slag, Förbättrad tjurrusning, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Mäktig klyvning, Tålighet

Färdigheter Gömma sig +14, Kunskap (grottutforskning) +18, Kuva +18, Leta +22, Lyssna +18, Smyga +18, Upptäcka +22, Vildmarkskännedom +18 (+20 följa spår eller under jord)

Uppgradering 16–21 (Stor); 22–45 (Jättestor)