Elvahövdad kryohydraUG 12

Vanligtvis HN Jättestor Magisk best (Kyla)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, väderkorn; Lyssna +9, Upptäcka +9

Språk

PK 21, beröring 9, handfallen 20
(-2 storlek, +1 Hän, +12 hårdhud)

lp 118 (11 LT); snabbläkning 21

Fast +12, Ref +8, Vilja +5

Fart 6 m, simma 6 m

Närstrid 11 bett +16 (1t10+6)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +11; Brottning +25

Attackalternativ Strid i blindo, Stridsreflexer

Speciella handlingar andedräktsvapen

Grundegenskaper Sty 23, Hän 12, Fys 20, Int 2, Vis 10, Uts 9

Knep Järnvilja, Strid i blindo, Stridsreflexer, Tålighet, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Lyssna +9, Simma +14, Upptäcka +9