EriniesUG 8

Alltid LO Medelstor Utomvärlding (Ond, Besökare, Laglig)

Init +5; Sinnen mörkersyn 18 meter, se i mörker, sannsyn; Lyssna +16, Upptäcka +16

Språk Infernaliska, Himmelska, Drakspråket; telepati 30 meter

PK 23, beröring 15, handfallen 18; Ducka, Rörlighet
(+5 Hän, +8 hårdhud)

lp 85 (9 LT); SR 5/godhet

Immun eld, gift

Motstår syra 10, köld 10; FM 20

Fast +11, Ref +11, Vilja +10

Fart 9 m, flyga 15 m (god)

Närstrid långsvärd +14/+9 (1t8+5)

Avstånd +1 flammande sammansatt långbåge (mäktig +5) +15/+10 (1t8+6 plus 1t6 eld); eller

Avstånd rep +14 (snärja)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +9; Brottning +14

Attackalternativ Korthållsskytte, Prickskytte

Speciella handlingar Skott i farten, frammana djävul

Formelliknande förmågor (KG 12):

Obegränsat—säker teleportation (endast sig själv plus 25 kg föremål), förhäxa monster (SG 19), enkel illusion (SG 17), oheligt fördärv (SG 19)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 21, Hän 21, Fys 21, Int 14, Vis 18, Uts 20

Knep Ducka, Korthållsskytte, Prickskytte, Rörlighet, Skott i farten, Snabbskytte

Färdigheter Diplomati +7, Gömma sig +17, Insikt +16, Koncentration +17, Kunskap (två valfria) +14, Leta +14, Lyssna +16, Repanvändning +5 (+7 binda någon), Smyga +17, Upptäcka +16, Utbrytarkonst +17, Vildmarkskännedom +4 (+6 följa spår)

Uppgradering 10–18 (Medelstor)

Gradjustering +7