EttinUG 6

Vanligtvis KO Stor Jätte

Init +3; Sinnen nattsyn; Lyssna +10, Upptäcka +10

Språk Orchiska, Vättespråk, Jättespråk; endast blandspråk

PK 18, beröring 8, handfallen 18
(-1 storlek, -1 Hän, +7 hårdhud, +3 skinnpansar)

lp 65 (10 LT)

Fast +9, Ref +2, Vilja +5

Fart 9 m

Närstrid 2 morgonstjärnor +12/+7 (2t6+6)

Avstånd 2 kastspjut +5 (1t8+6)

Utrymme 2 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +7; Brottning +17

Attackalternativ Kraftslag

Grundegenskaper Sty 23, Hän 8, Fys 15, Int 6, Vis 10, Uts 11

Särdrag mäktig tvåvapenstrid

Knep Förbättrat initiativ, Järnvilja, Kraftslag, Vaksam

Färdigheter Leta +1, Lyssna +10, Upptäcka +10

Gradjustering +5