Eldelementar, MäktigUG 9

Vanligtvis HN Jättestor Elementar (Eld, Besökare)

Init +12; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +14, Upptäcka +14

Språk Eldiska

PK 24, beröring 16, handfallen 16; Ducka, Rörlighet
(-2 storlek, +8 Hän, +8 hårdhud)

lp 178 (21 LT); SR 10/–

Immun eld

Fast +11, Ref +20, Vilja +9

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m

Närstrid 2 smällar +22 (2t8+5 plus 2t8 eld)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +15; Brottning +28

Attackalternativ Strid i blindo, Stridsreflexer

Speciella handlingar Utfall

Grundegenskaper Sty 20, Hän 27, Fys 18, Int 6, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Ducka, Förbättrat initiativ, Järnvilja, Rörlighet, Strid i blindo, Stridsreflexer, Utfall, Vaksam, Vapenfiness, Vapenfokus (smäll)

Färdigheter Lyssna +14, Upptäcka +14

Uppgradering 22–23 (Jättestor)