Eldelementar, JättestorUG 7

Vanligtvis HN Jättestor Elementar (Eld, Besökare)

Init +11; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +11, Upptäcka +12

Språk Eldiska

PK 19, beröring 15, handfallen 12; Ducka, Rörlighet
(-2 storlek, +7 Hän, +4 hårdhud)

lp 136 (16 LT); SR 5/–

Immun eld

Fast +9, Ref +17, Vilja +7

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m

Närstrid 2 smällar +17 (2t8+4 plus 2t8 eld)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +12; Brottning +24

Attackalternativ Stridsreflexer

Speciella handlingar Utfall

Grundegenskaper Sty 18, Hän 25, Fys 18, Int 6, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Ducka, Förbättrat initiativ, Järnvilja, Rörlighet, Stridsreflexer, Utfall, Vaksam, Vapenfiness

Färdigheter Lyssna +11, Upptäcka +12

Uppgradering 17–20 (Jättestor)