Eldelementar, MedelstorUG 3

Vanligtvis HN Medelstor Elementar (Eld, Besökare)

Init +7; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +3, Upptäcka +4

Språk Eldiska

PK 16, beröring 13, handfallen 13; Ducka, Rörlighet
(+3 Hän, +3 hårdhud)

lp 26 (4 LT)

Immun eld

Fast +3, Ref +7, Vilja +1

Svaghet sårbar mot köld

Fart 15 m

Närstrid smäll +6 (1t6+1 plus 1t6 eld)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +3; Brottning +4

Grundegenskaper Sty 12, Hän 17, Fys 14, Int 4, Vis 11, Uts 11

Särdrag elementar

Knep Ducka, Förbättrat initiativ, Rörlighet, Vapenfiness

Färdigheter Lyssna +3, Upptäcka +4

Uppgradering 5–7 (Medelstor)