Femhövdad pyrohydraUG 6

Vanligtvis HN Jättestor Magisk best (Eld)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, väderkorn; Lyssna +6, Upptäcka +6

Språk

PK 15, beröring 9, handfallen 14
(-2 storlek, +1 Hän, +6 hårdhud)

lp 55 (5 LT); snabbläkning 15

Fast +9, Ref +5, Vilja +3

Fart 6 m, simma 6 m

Närstrid 5 bett +6 (1t10+3)

Utrymme 3 m; Räckvidd 2 m

Grundattack +5; Brottning +16

Attackalternativ Stridsreflexer

Speciella handlingar andedräktsvapen

Grundegenskaper Sty 17, Hän 12, Fys 20, Int 2, Vis 10, Uts 9

Knep Järnvilja, Stridsreflexer, Tålighet

Färdigheter Lyssna +6, Simma +11, Upptäcka +6