FlambroderUG 3

Vanligtvis ond Liten Utomvärlding (Besökare, Eld)

Init +1; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +11, Upptäcka +11

Språk Eldiska

PK 19, beröring 12, handfallen 18
(+1 storlek, +1 Hän, +7 hårdhud)

lp 26 (4 LT)

Immun eld

Fast +6, Ref +5, Vilja +6

Svaghet sårbar mot köld

Fart 6 m

Närstrid spjut +6 (1t6+1 plus 1t6 eld) och svanssmäll +4 (1t4 plus 1t6 eld)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +4; Brottning +1

Attackalternativ pressa samman 1t4 plus 1t6 eld, förbättrat grepp

Grundegenskaper Sty 12, Hän 13, Fys 14, Int 14, Vis 15, Uts 13

Knep Multiattack, Vaksam

Färdigheter Gömma sig +12, Hantverk (grovsmide) +8, Lyssna +11, Smyga +6, Upptäcka +11

Uppgradering 4–6 (Liten)

Gradjustering +4