LedareUG 10

Alltid LN Stor Utomvärlding (Laglig, Besökare)

Init +8; Sinnen Lyssna +18, Upptäcka +18

Språk Myrspråk, Allmänspråket; delat sinne

PK 28, beröring 13, handfallen 24; Ducka, Rörlighet
(-1 storlek, +4 Hän, +15 hårdhud)

lp 102 (12 LT); snabbläkning 2

Immun gift, förstening, köld

Motstår elektricitet 10, eld 10, ljud 10; FM 25

Fast +12, Ref +12, Vilja +11

Fart 15 m

Närstrid stick +15 (2t4+4 plus gift) och bett +13 (2t6+2)

Avstånd kastspjut +15/+10 (1t6+4)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +12; Brottning +20

Speciella handlingar Utfall

Formelliknande förmågor (KG 12):

Obegränsat—förhäxa monster (SG 17), klarhörsel/klarsyn, upptäcka kaos, tankeläsning (SG 15), kaosbarriär, säker teleportation

1/dygn—diktat (SG 20), lagens vrede (SG 17)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 19, Hän 18, Fys 18, Int 16, Vis 16, Uts 17

Knep Ducka, Förbättrat initiativ, Multiattack, Rörlighet, Utfall

Färdigheter Diplomati +20, Gömma sig +15, Insikt +18, Klättra +19, Koncentration +18, Kunskap (en valfri) +18, Leta +18, Lyssna +18, Smyga +19, Upptäcka +18, Vildmarkskännedom +3 (+5 följa spår)

Uppgradering 13–18 (Stor); 19–24 (Jättestor)