Jättemyra, soldatUG 2

Medelstor Ohyra

Init +0; Sinnen väderkorn; Lyssna +1, Upptäcka +1

Språk

PK 17, beröring 10, handfallen 17
(+7 hårdhud)

lp 11 (2 LT)

Fast +4, Ref +0, Vilja +1

Fart 15 m, klättra 6 m

Närstrid bett +3 (2t4+3)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +3

Attackalternativ förbättrat grepp

Speciella handlingar syrastick

Grundegenskaper Sty 14, Hän 10, Fys 13, Int -, Vis 13, Uts 11

Särdrag ohyra

Knep Spåra

Färdigheter Klättra +10

Uppgradering 3–4 (Medelstor); 5–6 (Stor)