Jättemyra, arbetareUG 1

Medelstor Ohyra

Init +0; Sinnen väderkorn; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 17, beröring 10, handfallen 17
(+7 hårdhud)

lp 9 (2 LT)

Fast +3, Ref +0, Vilja +0

Fart 15 m, klättra 6 m

Närstrid bett +1 (1t6)

Utrymme 1 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +1; Brottning +1

Attackalternativ förbättrat grepp

Grundegenskaper Sty 10, Hän 10, Fys 10, Int -, Vis 11, Uts 9

Särdrag ohyra

Knep Spåra

Färdigheter Klättra +8

Uppgradering 3–4 (Medelstor); 5–6 (Stor)