JätteekoxeUG 4

Alltid HN Stor Ohyra

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 19, beröring 9, handfallen 19
(-1 storlek, +10 hårdhud)

lp 52 (7 LT)

Fast +8, Ref +2, Vilja +2

Fart 6 m

Närstrid bett +10 (4t6+9)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +5; Brottning +15

Speciella handlingar trampa 2t8+3

Grundegenskaper Sty 23, Hän 10, Fys 17, Int -, Vis 10, Uts 9

Särdrag ohyra

Knep

Färdigheter

Uppgradering 8–10 (Stor); 11–21 (Jättestor)