GlabrezuUG 13

Alltid KO Jättestor Utomvärlding (Kaotisk, Besökare, Ond)

Init +0; Sinnen mörkersyn 18 meter, sannsyn; Lyssna +26, Upptäcka +26

Språk Avgrundiska, Himmelska, Drakspråket; telepati 30 meter

PK 27, beröring 8, handfallen 27
(-2 storlek, +19 hårdhud)

lp 174 (12 LT); SR 10/godhet

Immun elektricitet, gift

Motstår syra 10, köld 10, eld 10; FM 21

Fast +18, Ref +8, Vilja +11

Fart 12 m

Närstrid 2 klor +20 (2t8+10) och 2 klor +18 (1t6+5) och bett +18 (1t8+5)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +12; Brottning +30

Attackalternativ Klyvning, Mäktig klyvning, Kraftslag, förbättrat grepp

Speciella handlingar frammana demon

Formelliknande förmågor (KG 14):

Obegränsat—kaoshammare (SG 19), förvirring (SG 19), skingra magi, spegelbilder, omvänd gravitation (SG 22), säker teleportation (endast sig själv plus 25 kg föremål), oheligt fördärv (SG 19)

1/dygn—bedövande kraftord

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 31, Hän 10, Fys 31, Int 16, Vis 16, Uts 20

Särdrag uppfylla önskning

Knep Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Mäktig klyvning, Övertygande

Färdigheter Bluffa +22, Diplomati +9, Formelkännedom +18, Förklädnad +5 (+7 vid skådespel), Insikt +18, Koncentration +25, Kunskap (två valfria) +18, Kuva +24, Leta +18, Lyssna +26, Smyga +18, Upptäcka +26, Vildmarkskännedom +3 (+5 följa spår)

Uppgradering 13–18 (Jättestor); 19–36 (Gigantisk)