Gulddrake, UrgammalUG 24

Alltid LG Gigantisk Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +49, Upptäcka +49

Aura skräckinjagande närvaro (SG 36)

Språk Drakspråket

PK 40, beröring 6, handfallen 40
(-4 storlek, +34 hårdhud)

lp 542 (35 LT); SR 15/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 30

Fast +28, Ref +19, Vilja +28

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, flyga 75 m (klumpig), simma 18 m

Närstrid bett +48 (4t6+16) och 2 klor +46 (2t8+8) och 2 vingar +45 (2t6+8) och svanssmäll +45 (2t8+24)

Utrymme 4 m; Räckvidd 3 m (4 m med bett)

Grundattack +35; Brottning +63

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (18 meter kon av försvagande gas eller 18 meter kon av eld 20t10, SG 36), krossa 4t6+24 (SG 36), svanssvep 2t6+24 (SG 36), ändra form, upptäcka ädelstenar, turfördel

Formelliknande förmågor (KG 15):

3/dygn—välsignelse

1/dygn—påbud/uppdrag, solkraft (SG 27)

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 15):

()—

Grundegenskaper Sty 43, Hän 10, Fys 29, Int 28, Vis 29, Uts 28

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Strid i blindo, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Diplomati +47, Förklädnad +47, Insikt +47, Koncentration +47, Kunskap (fyra valfria) +47, Kuva +47, Leta +47, Lyssna +49, Läkekonst +47, Manipulera magiska föremål +47, Simma +54, Upptäcka +49, Utbrytarkonst +38

Uppgradering 36–37 (Gigantisk)