Gulddrake, UråldrigUG 27

Alltid LG Kollosal Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +57, Upptäcka +57

Aura skräckinjagande närvaro (SG 41)

Språk Drakspråket

PK 42, beröring 2, handfallen 42
(-8 storlek, +40 hårdhud)

lp 717 (41 LT); SR 20/magi

Immun eld, sömn, förlamning

FM 33

Fast +33, Ref +22, Vilja +33

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, flyga 75 m (klumpig), simma 18 m

Närstrid bett +52 (4t8+18) och 2 klor +50 (4t6+9) och 2 vingar +49 (2t8+9) och svanssmäll +49 (4t6+27)

Utrymme 6 m; Räckvidd 4 m (6 m med bett)

Grundattack +41; Brottning +75

Speciella handlingar Snappa upp, andedräktsvapen (21 meter kon av försvagande gas eller 21 meter kon av eld 24t10, SG 41), krossa 4t6+27 (SG 41), svanssvep 2t6+27 (SG 41), ändra form, upptäcka ädelstenar, turfördel

Formelliknande förmågor (KG 19):

3/dygn—välsignelse

1/dygn—påbud/uppdrag, solkraft (SG 29), föraning

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 19):

()—

Grundegenskaper Sty 47, Hän 10, Fys 33, Int 32, Vis 33, Uts 32

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Förstärka formel, Klyvning, Kraftslag, Multiattack, Ryttla, Snappa upp, Strid i blindo, Stridsreflexer, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo), Vingvändning, Överflygning

Färdigheter Diplomati +55, Förklädnad +55, Insikt +55, Koncentration +55, Kunskap (sex valfria) +55, Kuva +55, Leta +55, Lyssna +57, Läkekonst +55, Manipulera magiska föremål +55, Simma +62, Upptäcka +57, Utbrytarkonst +44

Uppgradering 42+ (Kollosal)