Gulddrake, OmogenUG 11

Alltid LG Stor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +26, Upptäcka +26

Språk Drakspråket

PK 25, beröring 9, handfallen 25
(-1 storlek, +16 hårdhud)

lp 178 (17 LT)

Immun eld, sömn, förlamning

Fast +14, Ref +10, Vilja +14

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, flyga 60 m (dålig), simma 18 m

Närstrid bett +26 (2t6+9) och 2 klor +24 (1t8+4) och 2 vingar +23 (1t6+4) och svanssmäll +23 (1t8+13)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m (2 m med bett)

Grundattack +17; Brottning +30

Speciella handlingar andedräktsvapen (12 meter kon av försvagande gas eller 12 meter kon av eld 8t10, SG 22), ändra form

Formelliknande förmågor (KG 4):

3/dygn—välsignelse

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 3):

()—

Grundegenskaper Sty 29, Hän 10, Fys 19, Int 18, Vis 19, Uts 18

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Kraftslag, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Diplomati +16, Förklädnad +16, Insikt +16, Koncentration +17, Kunskap (två valfria) +24, Kuva +16, Leta +24, Lyssna +26, Läkekonst +16, Manipulera magiska föremål +16, Simma +21, Upptäcka +26, Utbrytarkonst +12

Uppgradering 18–19 (Stor)