Gulddrake, Mycket ungUG 7

Alltid LG Stor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +19, Upptäcka +19

Språk Drakspråket

PK 19, beröring 9, handfallen 19
(-1 storlek, +10 hårdhud)

lp 104 (11 LT)

Immun eld, sömn, förlamning

Fast +10, Ref +7, Vilja +10

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, flyga 60 m (dålig), simma 18 m

Närstrid bett +16 (2t6+5) och 2 klor +13 (1t8+2) och 2 vingar +13 (1t6+2) och svanssmäll +13 (1t8+7)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m (2 m med bett)

Grundattack +11; Brottning +20

Speciella handlingar andedräktsvapen (12 meter kon av försvagande gas eller 12 meter kon av eld 4t10, SG 18), ändra form

Grundegenskaper Sty 21, Hän 10, Fys 17, Int 16, Vis 17, Uts 16

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett)

Färdigheter Diplomati +10, Förklädnad +10, Insikt +10, Koncentration +11, Kunskap (två valfria) +17, Kuva +11, Leta +17, Lyssna +19, Läkekonst +10, Manipulera magiska föremål +10, Simma +12, Upptäcka +19, Utbrytarkonst +7

Uppgradering 12–13 (Stor)

Gradjustering +5