Gulddrake, UngUG 9

Alltid LG Stor Drake (Eld)

Init +4; Sinnen blindkänsla 18 meter, mörkersyn 36 meter, känsliga sinnen; Lyssna +22, Upptäcka +22

Språk Drakspråket

PK 22, beröring 9, handfallen 22
(-1 storlek, +13 hårdhud)

lp 133 (14 LT)

Immun eld, sömn, förlamning

Fast +12, Ref +9, Vilja +12

Svaghet sårbar mot köld

Fart 18 m, flyga 60 m (dålig), simma 18 m

Närstrid bett +21 (2t6+7) och 2 klor +19 (1t8+3) och 2 vingar +18 (1t6+3) och svanssmäll +18 (1t8+10)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m (2 m med bett)

Grundattack +14; Brottning +25

Speciella handlingar andedräktsvapen (12 meter kon av försvagande gas eller 12 meter kon av eld 6t10, SG 20), ändra form

Exempel på kända Trollkonstnärformler (KG 1):

()—

Grundegenskaper Sty 25, Hän 10, Fys 17, Int 16, Vis 17, Uts 16

Särdrag vattenandning

Knep Förbättrat initiativ, Multiattack, Vaksam, Vapenfokus (bett), Vapenfokus (klo)

Färdigheter Diplomati +12, Förklädnad +12, Insikt +12, Koncentration +12, Kunskap (två valfria) +20, Kuva +12, Leta +20, Lyssna +22, Läkekonst +12, Manipulera magiska föremål +12, Simma +15, Upptäcka +22, Utbrytarkonst +9

Uppgradering 15–16 (Stor)

Gradjustering +6