GorgonUG 8

Alltid HN Stor Magisk best

Init +4; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn, väderkorn; Lyssna +9, Upptäcka +8

Språk

PK 20, beröring 9, handfallen 20
(-1 storlek, +11 hårdhud)

lp 85 (8 LT)

Fast +11, Ref +6, Vilja +5

Fart 9 m

Närstrid spetsa +12 (1t8+7)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +8; Brottning +17

Speciella handlingar andedräktsvapen, trampa 1t8+7

Grundegenskaper Sty 21, Hän 10, Fys 21, Int 2, Vis 12, Uts 9

Knep Förbättrat initiativ, Järnvilja, Vaksam

Färdigheter Lyssna +9, Upptäcka +8

Uppgradering 9–15 (Stor); 16–24 (Jättestor)