Mäktig bargestUG 5

Alltid LO Stor Utomvärlding (Ond, Besökare, Laglig, Formbytare)

Init +6; Sinnen mörkersyn 18 meter, väderkorn; Lyssna +16, Upptäcka +16

Språk Vättespråk, Infernaliska, Ulv

PK 20, beröring 11, handfallen 18
(-1 storlek, +2 Hän, +9 hårdhud)

lp 67 (9 LT); SR 10/magi

Fast +9, Ref +8, Vilja +10

Fart 12 m

Närstrid bett +13 (1t8+5) och 2 klor +8 (1t6+2)

Utrymme 2 m; Räckvidd 1 m

Grundattack +9; Brottning +18

Attackalternativ Stridsreflexer

Speciella handlingar glufsa, byta form

Formelliknande förmågor (KG Antal LT):

Obegränsat—blinka, osynlighetscirkel, sväva, felupptäckt (SG 14), vrede (SG 15)

1/dygn—förhäxa monster (SG 16), hopplöshet (SG 16), dimensionsdörr, mångfaldig tjurstyrka, mångfaldig förstora person

Räddningsslagens SG är baserade på Utstrålning.

Grundegenskaper Sty 20, Hän 15, Fys 16, Int 18, Vis 18, Uts 18

Knep Förbättrat initiativ, Spåra, Stridskastning, Stridsreflexer

Färdigheter Akrobatik +16, Bluffa +16, Diplomati +8, Förklädnad +4 (+6 vid skådespel), Gömma sig +10, Hoppa +21, Insikt +16, Klättra +17, Koncentration +15, Kuva +18, Lyssna +16, Smyga +14, Upptäcka +16, Vildmarkskännedom +16 (+18 följa spår)