Mäktig stengolemUG 16

Alltid HN Jättestor Konstruktion

Init -2; Sinnen mörkersyn 18 meter, nattsyn; Lyssna +0, Upptäcka +0

Språk

PK 27, beröring 6, handfallen 27
(-2 storlek, -2 Hän, +21 hårdhud)

lp 271 (42 LT); SR 10/adamant

Immun magi

Fast +14, Ref +12, Vilja +14

Fart 6 m

Närstrid 2 smällar +42 (4t8+13)

Utrymme 3 m; Räckvidd 3 m

Grundattack +31; Brottning +52

Speciella handlingar sakta

Grundegenskaper Sty 37, Hän 7, Fys -, Int -, Vis 11, Uts 1

Särdrag konstruktion

Knep

Färdigheter